18 Mayıs 2012 Cuma

Sadaka VermeK.....

Mübarek cuma gününde sadaka vermenin önemi hakkında bir kaç hadis ve ayet yayınlayıp,öğrendiğimi sizinle paylaşmak istiyorum.Umarım faydalı olurum.
         
           Cenab-ı  Hakk saadete erecek olan sınıfları zikrederken önce sadaka verenlerden başlayarak,"Şüphesiz erkek ve kadın sadaka verenler ve Allah'a karz-ı hasen verenler(O'nun yolunda mal sarfedeler)için mükafatları katlanır ve kendilerine cömertçe bir ecir vardır.Allah'a ve peygamberine iman edenler yokmu?Onlar Rableri katında çok doğru olanlar ve Allah yolunda şehid düşenlerdir.Onların hem mükafatları,hem nurları vardır.(Hadid/18-19)buyurmuştur.

      Nitekim Rasulullah  (s.a.v.)yine sadaka hakkında"Cehennemden korunun,yarım hurma ile olsa da.Onu da bulamayan (hiç olmazsa)bir sözle cehennemden korunsun" buyurmuştur.
Sadaka vermeye gücü yetmeyenin güzel sözü sadakaya bedel kılınmıştır.


Ukbe b.Amr'den rivayet edildiğine göre,Ukbe demiştir ki:"Rasulullah(s.a.v.),'Sadaka Allah rızası için tasadduk edenlerin kabirlerinin hararetini söndürür.Kıyamet gününde mü'min,sadakasının gölgesinde gögelenecektir.'buyurmuştur.


Beyhaki'de rivayet edildiğine göre ,Enes(r.a.)demiştir ki:Rasulullah (s.a.v.)'Sadaka vermeye koşun;çünkü bela,sadakanın üstünden atlayamaz.'buyurmuştur.


Muhammed b.el-Münkedir demiştir ki:"Aç bir müslümanı doyurmak,af ve mağfireti gerektiren iyi amellerdendir."
    
  Allah Teala susuzlukta yanmış bir köpeği sulayan kimseyi af ve mağfiret ederse,Müslümanlardan susayanları sulayanı,aç olanları doyuranı,çıplak olanları giydireni nasıl af ve mağfiret etmez.


   Rabbimizin affına mazhar olan kullarından oluruz inşallah(amin).
            Hayırlı Cumalar....
        
 

sema'nın günlüğü Template by Ipietoon Blogger Template | Gift Idea